top of page

Missie

& visie

Binnenlandsgeadopteerd.be is een organisatie voor en door geadopteerden en wil opkomen voor de belangen van volwassen Belgisch Binnenlands en Sous-X* geadopteerden. Binnenlandsgeadopteerd.be streeft ernaar om een netwerk voor haar doelgroep uit te bouwen, de stemmen van de volwassen binnenlands & Sous-X geadopteerden te verenigen en te vertegenwoordigen op verschillende niveaus en de taboes omtrent adoptie te doorbreken.

Hiervoor steunt Binnenlandsgeadopteerd.be op drie cruciale beginselen. Een eerste beginsel focust op de rechten van geadopteerden die centraal staan binnen de werking van Binnenlandsgeadopteerd.be. Een tweede basis behandelt de belangenverdediging en empowerment van geadopteerden. Tot slot wil Binnenlandsgeadopteerd.be een laagdrempelige organisatie zijn waarbij elke geadopteerde terecht kan voor adoptie-gerelateerde vragen.

*Sous-X: kinderen van moeders die in Frankrijk anoniem zijn gaan bevallen en nadien terug naar België over gebracht zijn.

Beginselen

BEGINSEL 1: RECHTEN VAN GEADOPTEERDEN

Geadopteerden hebben rechten die vervat zitten in de Vlaamse en Federale regelgeving. Zo heeft elke geadopteerde recht op inzage in het adoptiedossier en het recht om zijn/haar biologische ouders te kennen. Voor Binnenlandsgeadopteerd.be is het belangrijk dat de rechten van de geadopteerde ten alle tijden gewaarborgd blijven. Daarnaast wil Binnenlandsgeadopteerd.be een actieve speler zijn om het adoptiebeleid en de gerelateerde nazorg in Vlaanderen verder uit te werken en waar mogelijk/nodig te verbeteren. Dit vraagt om actief lobbywerk en samenwerking met beleidmakers, betrokken actoren en media in het adoptielandschap.

BEGINSEL 2: BELANGENVERDEDIGING

Binnenlandsgeadopteerd.be is een beweging die de belangen van geadopteerden verdedigt, de actuele trends opvolgt in het adoptielandschap en haar stem laat horen indien nodig. Om dit te realiseren maakt Binnenlandsgeadopteerd.be gebruik van verschillende social media en wil ze contacten opbouwen met de meer klassieke media. Binnenlandsgeadopteerd.be wil als organisatie voor en door geadopteerden zich mengen in het publieke adoptiedebat om de stem en opinie van geadopteerden meer op de voorgrond te plaatsen.

BEGINSEL 3: LAAGDREMPELIG

Binnenlandsgeadopteerd.be wil als open, toegankelijke organisatie een reikende, praktische hand bieden aan geadopteerden. De organisatie wil ook een aanspreek- /doorverwijspunt zijn voor geadopteerden die met vragen zitten over hun adoptie, identiteit, dossier, DNA, etc.

bottom of page