top of page

FISCALE FINANCIËLE STEUN VOOR GEADOPTEERDEN

Geadopteerd.be, organisatie van binnenlands geadopteerden in Vlaanderen, vindt het wetsvoorstel van Roel Deseyn over het gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar maken van adoptiekosten een gemiste kans.

De Standaard kondigde gisteren (6 februari 2017) op hun website het nieuwe wetsvoorstel aan, waarbij adoptie gestimuleerd wordt door (kandidaat) adoptie-ouders de mogelijkheid te bieden om 20% van de gemaakte kosten fiscaal aftrekbaar te krijgen. Dit maakt de groep van geadopteerden boos. De geadopteerden ijveren al jaren voor een financiële tegemoetkoming voor nazorg,  psychologische support, voor een betere ondersteuning bij hun soms zeer intensieve zoektochten (ook in België) of voor tussenkomst in DNA-kosten  en vangen daarbij telkens bot.   Geadopteerden “moeten maar blij zijn met hun situatie”, ze hebben immers “een beter leven” gekregen….waarom zouden wij hen moeten helpen denken velen. Ook politici en het voorstel van kamerlid Deseyn bewijst opnieuw dat in het adoptiedebat  twee maten en twee gewichten gehanteerd worden.   Het voorstel van de heer Deseyn is voor de zoveelste keer een kans gemist kans om ook de geadopteerden zelf  tegemoet te komen bij hun verzuchtingen.

Wie wordt geadopteerd, moet vaak een lange weg afleggen. Geadopteerden moeten zich schikken naar de situatie zonder enige impact ooit te hebben gehad, zonder enige toestemming te hebben gegeven om geadopteerd worden. Heel vaak blijven ze onzeker over hun roots, over hun eigen persoonlijk verhaal, hun identiteit en geschiedenis. Bij velen een heel persoonlijk verwerkings- en identiteits proces. Het kennen van hun verhaal, weten of ze nog biologische familie hebben, wat hun medische achtergrond is, welke de genetische impact is op hun leven … kan hen rust en (h)erkenning geven. Vele geadopteerden hebben het op bepaalde momenten uiterst moeilijk met hun afkomst. Daarnaast komt ook de kost van een zoektocht met in veel gevallen een noodzakelijke trip naar het afkomst-land (Colombië, Ethiopië, Korea, ...), iets wat voor velen niet  altijd haalbaar is. Bijkomend zijn er vaak ook kosten voor de inschakeling van een organisatie die helpt bij het zoeken (ook in België) , voor psychologische nazorg, voor DNA-onderzoek etc.  Het totale kostenplaatje voor de geadopteerde, die zelf nooit gevraagd heeft om geadopteerd te worden, loopt in de meeste gevallen in de duizenden euro’s  en is naast het emotionele lijden, letterlijk een bijkomende belasting.

Een tegemoetkoming voor de emotionele last, de zoektocht, de verschillende mogelijke vormen van ondersteuning  zou voor de bestaande groep van geadopteerden, wanneer ze er nood aan hebben, een hart onder de riem zijn en hun verwerkingsproces in ieder geval draaglijker maken. De overheid heeft in onze ogen - naast adoptieouders een fiscaal voordeel te geven – ook  de verantwoordelijkheid om de geadopteerden zelf te helpen.  Dat kan zijn door terugbetaling van psychologische hulp, ondersteuning bij de zoektocht naar de biologische afkomst of door andere maatregelen.  De organisatie van binnenlands geadopteerden roept daarom kamerlid Deseyn op om naast zijn bekommernis voor adoptie-ouders ook voorstellen te doen voor geadopteerden en bij uitbreiding afstandsmoeders of vaders die ook niet zelden zowel emotionele of materiele ondersteuning nodig hebben bij hun verwerkingsproces of zoektocht. 

Adoptie is een proces met drie partijen : adoptie-ouders, geadopteerden zelf én biologische ouders. Past het in deze maatschappij dan niet om alle partijen tegemoet te komen?  Of is de partij die het hardst roept, diegene die het meest moet krijgen?  Wij, bij feadopteerd.be denken alvast van niet en roepen kamerlid Deseyn en het voltallige federale parlement op om de nodige correcties aan te brengen aan het voorstel.  Het is nog niet te laat om alle betrokkenen gelijk te behandelen!

bottom of page