top of page

AFSTAMMINGSCENTRUM

Geadopteerd.be, organisatie van binnenlands geadopteerden en Sous-X in Vlaanderen, vindt het huidige initiatief van een  Vlaamse afstammingsdatabank  licht positief.

De VRT nieuwsdient kondigde deze ochtend (21 februari 2019) de goedkeuring van een nieuwe Vlaamse afstammingsdatabank aan, waarbij verloren ouder-kind relatie door adoptie en donor-verwantschap kan getest worden, inclusief een daarbij horende begeleiding.

Geadopteerd.be vindt dit een licht positief initiatief. De begeleiding die gegarandeerd wordt met dit initiatief, moet uiteraard verder uitgewerkt worden, maar is een absolute meerwaarde in de huidige sociale media context. Toch wenst Geadopteerd.be een aantal bijkomende suggesties te doen voor het opzetten van deze afstammings-databank.

  • Eerste graads verwantschap

In de tekst staat vermeld dat enkel eerste graads-verwantschap mogelijk is. In de genealogishe betekenis, wordt hiermee bedoeld dat enkel kind/moeder of kind/vader testen zullen worden afgelegd. Echter medisch of antropologisch, komen ook zussen en broers in aanmerking. Geadopteerd.be roept dan ook op om de medische interpretatie hier te laten gelden.

De grootste groep binnenlands geadopteerden zijn afgestaan in de jaren ‘50, ‘60, ’70 ... Als enkel de vader of moeder een test mag afnemen, worden vele ‘kinderen’ uitgesloten om hun roots nog te kennen. Als de moeder onbekend is (Sous-X), overleden is en/of niet wenst te zeggen wie de vader is, is het onmogelijk om je biologische familie met dit systeem te vinden. Bovendien blijft het medische aspect, naast het emotionele uiteraard, een niet te onderschatten belangrijke rol spelen. Geadopteerd.be roept op tot de medische interpretatie van eerste graads familie.

 

  • Toegevoegde waarde tov commerciële tests

Gezien de grote beperking van de eerste graads verwantschap, kan de vraag gesteld worden wat de toegevoegde waarde is van dit afstammingscentrum. Als enkel ouder-kind relatie getest kan worden (wat geen garantie op een genetische match is) en er geen upload naar of check met commerciële testen mogelijk is, worden ook kinderen met (gedeeltelijk) buitenlandse origine (bvb metissen) uitgesloten voor dit systeem. Enkel een mogelijk financiële korting en begeleiding voor diegene die het geluk hebben om iemand (uitzonderlijk) te kunnen vinden, zijn gebaad. Geadopteerd.be vraagt daarom de mogelijkheid om een upload of check met commerciële testen mogelijk te maken.

  • Afdwingbaarheid

In ons dagelijks leven worden we geconfronteerd met het verplicht traceerbaar maken van de herkomst van producten en diensten . In onze voeding, bij geneesmiddelen, de verzending van een pakketje .... van alles wensen we de details van oorsprong en locatie te kennen of te kunnen terugvinden. Laten we dit element dan niet zomaar verloren laten gaan voor de mens zelf. De roots en geschiedenis van iemand verzwijgen, doen de feiten niet verdwijnen. De enorme groei aan zoektochten van geadopteerden en donorkinderen bewijst dat er nood aan is, dat mensen hun geschiedenis willen kennen. Met het nodige bewijsmateriaal, zou afdwingbaarheid mogelijk moeten worden zodat de geadopteerden die nooit zelf een impact of beslissing hebben gehad bij hun afstand, voor een keer wel de wettelijke steun krijgen op hun recht op het kennen van hun biologische ouders, zussen en broers.Geadopteerd.be vindt dat, mits bewijsmateriaal, DNA-testen afdwingbaar moeten kunnen gemaakt worden.

 

Als je geadopteerd wordt, moet je vaak een lange weg afleggen. Geadopteerden moeten zich schikken naar de situatie zonder enige impact ooit te hebben gehad, zonder enige toestemming te hebben gegeven om geadopteerd worden. Heel vaak blijven ze onzeker over hun roots, over hun eigen persoonlijk verhaal, hun identiteit en geschiedenis. Bij velen een heel persoonlijk verwerkings- en identiteitsproces. Het kennen van hun verhaal, weten of ze nog biologische familie hebben, wat hun medische achtergrond is, welke de genetische impact is op hun leven … kan hen rust en (h)erkenning geven.

Benoît & Debora

bottom of page