top of page

ADOPTIEDOSSIER

Als je Belgisch binnenlands geadopteerd bent:

  • Geboorte akte aanvragen

Als eerste stap kan je best je geboorteakte aanvragen op de dienst burgerlijk stand van je woonplaats, of de plaats waar je geboren bent. In de geboorteakte staat de naam, de leeftijd, het toenmalige adres van de biologische moeder vermeld.  Soms ook de volledige geboortedatum en -plaats van de biologische moeder.

Note: je kan dit meestal ook online aanvragen maar we hebben melding gekregen dat hier soms de adoptie-ouders vermeld staan.

  • Dossier bij de adoptie-dienst

    • Indien de adoptiedienst gekend is, kan je contact opnemen met de betreffende dienst. De kans bestaat dat er nog een dossier beschikbaar is met eventueel meer gegevens over de biologische moeder en de reden van afstand. Soms zijn er ook gegevens over de biologische vader, halfbroers of -zusters in het dossier vermeld.

    • Indien er geen adoptiedienst gekend is, kan je contact opnemen met:

    • Verder kan je de notaris contacteren die de adoptieakte heeft opgemaakt. Ook de betrokken Jeugdrechtbank, Vredegerecht… kan je contacteren. Hierbij is het aan te raden om naar het KB van 23 april 2017 betreffende ‘de verzameling en de bewaring van en de toegang tot de gegevens ivm de herkomst van de geadopteerde’ (BS 18 mei 2017) te verwijzen om duidelijk te maken dat je als geadopteerde wettelijk recht hebt op deze informatie (niet iedereen is hiervan op de hoogte).

 

 

Als je Sous-X geadopteerd bent:

  • Geboorte akte aanvragen

Als eerste stap kan je best je geboorteakte aanvragen bij ‘Etat Civil & Population ‘ in de gemeente waar je geboren bent in Frankrijk.  Het is aan te raden om te vragen naar de volledige geboorteakte en geen ‘extrait’.  Bij sommige geadopteerde is de akte overgeschreven in de burgerlijk stand in de gemeente van woonst in  België, na aankomst. Dit kan je ook navragen.

bottom of page